De Hersteladvocaten

Veel verzekeraars ondersteunen de nieuwe aanpak van de Hersteladvocaat

De Hersteladvocaat is een initiatief van een groep letselschade-advocaten. Uit onvrede met de slepende en voor slachtoffers slopende trajecten, zijn zij op zoek gegaan naar een manier om letselschadezaken te bespoedigen. Daarmee wordt immers het herstel van de slachtoff ers zo veel mogelijk bevorderd. Daar wordt iedereen beter van.

Steeds meer verzekeraars adviseren hun cliënten gebruik te maken van de Hersteladvocaat. Is de veroorzaker van uw ongeluk verzekerd bij een maatschappij die nog niet meedoet? Geen probleem, ook dan stelt de Hersteladvocaat alles in het werk om binnen een zo kort mogelijke tijd een maximale schadevergoeding voor u te bedingen.

Wilt u weten wat uw rechten zijn? Of heeft u behoefte aan onafhankelijke voorlichting na een ongeval? Bel 0800 80 33.